Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2014

ifoundparadise
16:12
Tags: #new

February 04 2014

10:12
1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viaRecklessKid RecklessKid

January 30 2014

ifoundparadise
20:51
Do kogo pobiegniesz, jeżeli jedyną osobą, która potrafi zatrzymać Twoje łzy jest ta sama osoba przez, którą płaczesz ? 
— ?
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaain ain

January 23 2014

ifoundparadise
18:16
Zakochana kobieta jest przegrana.
— Coco Chanel
Reposted fromwagabunda wagabunda viaain ain
ifoundparadise
18:15
A potem potłukł jej duszę.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viaain ain
ifoundparadise
18:15
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaain ain
ifoundparadise
18:15
Naprzeciwko, jak łatwo zgadnąć, siedział mężczyzna, który przestał mnie kochać..
— ...
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaain ain

December 12 2013

ifoundparadise
20:41
3995 21c4
 a to źle


Reposted fromwkropki wkropki viaain ain
20:40
ifoundparadise
20:40

Wyjątkowość nie polega na idealności.


Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialovemeorhateme lovemeorhateme
20:24
20:22
0796 3131
Reposted fromsunlight sunlight viaRecklessKid RecklessKid

December 05 2013

19:08
2125 56b8
ifoundparadise
17:11
Reposted fromcouples couples
ifoundparadise
17:06
2041 b0be

    Bardziej niż myślisz.
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv vialovemeorhateme lovemeorhateme
ifoundparadise
17:04
4584 99fb

November 28 2013

ifoundparadise
21:14
7067 070a
Reposted fromIriss Iriss viaain ain

November 21 2013

19:36

Rozmowy przez fb i sms-y mają jeden istotny plus. Kiedy napiszesz, że czujesz się dobrze, drugi człowiek nie widzi łez w oczach...

ifoundparadise
19:35
Pisz i mów mi o wszystkim, wtedy będziemy razem - będąc osobno
— oszk
Reposted fromesperanza esperanza vialovemeorhateme lovemeorhateme
ifoundparadise
19:32
0749 8ede
Reposted fromliczbapi liczbapi viaain ain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl